de deuren gaan (voorzichtig) weer open!

Vanaf zondag 5 juli is het weer mogelijk om op zondag naar de Maranathakerk te komen voor een ‘live’ kerkdienst. Het gaat allemaal wel wat anders dan we gewend waren! Voor wie niet op onze mailinglijst staat, hieronder alle informatie:

1. Aanvangstijdstip wordt 12 uur

Een belangrijke wijziging is het aanvangstijdstip van de dienst. We beginnen om 12 uur en niet om 11.30 uur, zoals we gewend waren. We hebben dan voldoende tijd tussen de dienst van de PGN en onze dienst om de zaal te reinigen en goed te ventileren.

2. Opzet van de dienst is kort
We houden de opzet van de dienst kort en houden het stramien aan wat we gewend zijn met de onlinediensten. Dat heeft twee redenen: 1) de dienst zal nog steeds online mee te beleven zijn voor een groot aantal mensen en moet dus ook online aantrekkelijk blijven. Daar hoort een bepaalde lengte bij. 2) samenzang is nog niet toegestaan. Dat betekent helaas dat we het aantal liederen in de dienst nog beperkt houden.

3. Vooraf aanmelden wenselijk, aanmelden bij de deur ook mogelijk
Het is verplicht dat iedereen die bij de dienst aanwezig is, zijn naam, e-mailadres en telefoonnummer achterlaat. Dit is nodig om bij een eventuele besmetting iedereen snel te kunnen traceren. Het aanmelden kan via deze link: https://nijmegen.ngk.nl/aanwezig/ Na het aanmelden ontvang je een bevestigingsmail. Deze laat je zien aan de deurdiener als je naar binnen gaat. Je kunt je met de link alleen aanmelden voor de dienst van de eerstkomende zondag. Wil je de week erop weer komen, dan meld je je vanaf maandag voorafgaande aan de eerstvolgende zondag weer opnieuw aan. 

We willen ook voldoende plekken openhouden voor gasten en mensen die op het laatste moment besluiten om te komen. Dat betekent dus dat je er ook voor kunt kiezen om je pas bij aankomst op zondag aan te melden. Dan word je bij de deur geregistreerd. De aanwezigheidsgegevens bewaren we een maand. We zijn niet van plan om al te gaan bijhouden hoeveel keer je bij de dienst in de Maranathakerk bent (dus geen roulatiesysteem waarin ieder eens per x weken een keer naar de dienst kan). We willen eerst kijken of het zich vanzelf goed regelt en mocht het nodig zijn, dan sturen we bij.

4. Zitplaatsverdeling
In de grote kerkzaal zijn 50 ‘ziteenheden’ gecreëerd. Mensen die op één adres wonen, kunnen naast elkaar zitten en ook kinderen en jeugdigen t/m 18 jaar kunnen naast elkaar zitten. Tussen de ziteenheden zit steeds 1,5 meter afstand. Geef bij het aanmelden dus aan, met hoeveel mensen van hetzelfde adres je komt.

5. Praktische uitwerking van de RIVM-richtlijnen
Vanzelfsprekend gelden de richtlijnen van het RIVM onverkort. Dat betekent dat we je vragen om thuis te blijven als je klachten hebt of als een van je huisgenoten klachten heeft. Verder is het goed om rekening te houden met de volgende dingen:

  • hou je aan de aangegeven looproutes naar en in de kerkzaal
  • luister naar de aanwijzingen van de deurdieners, kosters en ambtsdrager van dienst
  • maak zo min mogelijk gebruik van de toiletten. Per toiletgroep (mannen en vrouwen) is slechts één toilet toegankelijk.
  • loop zo min mogelijk heen en weer in de kerkzaal, neem je eigen water mee als je dat tijdens de dienst nodig hebt
  • verlaat de kerkzaal zodra de dienst is afgelopen, blijf niet in de zaal napraten

6. Koffie en thee drinken buiten
Een heel belangrijk element van onze zondagse ontmoetingen! Na afloop van de dienst is er koffie, thee en limonade. In verband met besmettingsrisico’s en beschikbare ruimte doen we dit alleen buiten. Er wordt gezorgd voor partytenten.

7. Oppas
Vanaf aankomende zondag gaat ook de oppas weer van start. Per zondag zijn er twee oppassers ingeroosterd. Wil je gebruik maken van de oppas neem dan wel je eigen speelgoed mee.

8. Verteldienst
Vanwege. de zomervakantie is er de komende weken geen verteldienst en zijn er ook geen filmpjes. De ouders van kinderen in de leeftijd van de verteldienst krijgen een zomerpakket van de verteldienst leiding.

9. Er is meer naast de dienst in de Maranathakerk…
Ons idee is om voldoende alternatieven te bieden naast het bijwonen van de samenkomst in de Maranathakerk. Eigen initiatief daarbij is van harte welkom! We doen dan een beroep op je om de RIVM-richtlijnen te volgen. Zo zal er regelmatig een Church at the Park zijn, maar ook als je zelf iets anders wilt organiseren of samen op een andere plek de online dienst wilt volgen, doe een oproep in de mail, app of op Riot.