Debat: De kerk als vrijwilliger in de Nijmeegse samenleving

11 juni, 19.45 uur in De Haard, Groenestraat 170 Nijmegen.

Vanaf 21.30uur: korte borrel.
Toegang is gratis, aanmelden via: henkgols@planet.nl

In de zorg wordt een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers, vrijwilligers, buren en wijkgenoten. Het hebben van een sociaal netwerk is van het grootste belang in de nieuwe manier van zorgverlenen. Maar wat als je geen of nauwelijks een sociaal netwerk hebt, wat als je eenzaam bent of niet gemakkelijk hulp vraagt?

De kerken vormen niet alleen geloofsgemeenschappen, maar zijn ook belangrijke en vaak hechte sociale gemeenschappen. Gemeenschappen waar omzien naar elkaar vanzelfsprekend is. Kerken hebben vanouds een rol gespeeld juist in het omzien naar elkaar, en dat niet alleen binnen hun eigen gemeenschap maar ook binnen hun stad of dorp. Is de nieuwe inrichting van de zorg in Nederland een aanleiding om juist die dimensie van kerk-zijn nog meer voor het voetlicht te brengen?Afbeelding de kerk als vrijwilliger

De ChristenUnie en de Raad van Kerken organiseren daarom een debat over de betekenis van de kerken in het zorgdebat. Met sprekers van zorg- en welzijnsorganisaties, vertegenwoordigers van de kerken en de projectleider WMO van de gemeente Nijmegen.