Dopen in de Waal

Tijdens de Pinksterdienst hebben 5 gemeenteleden getuigenis afgelegd van hun geloof, waarna we na de dienst met twee van hen naar de Waal zijn gegaan om zo door onderdompeling getuigenis te geven van het nieuwe leven in Jezus Christus.

Bericht uit de Gelderlander
(uit: de Gelderlander)