Paasproject 2018


Op de berg Sion moet iedereen juichen in Jeruzalem moet iedereen vrolijk zijn want jullie koning komt er aan. Hij is rechtvaardig en hij overwint zijn vijanden. Hij is vriendelijk en hij rijdt op een jonge ezel.


’s Avond ging Jezus samen met de leerlingen aan tafel. En hij zei: ‘Hier heb ik naar verlangd. Ik wilde samen met jullie de paasmaaltijd vieren voordat mijn lijden begint.

Luister goed naar mijn woorden zegt Jezus: “Een van jullie zou mij uitleveren.”

Op een dag gaat Judas, een van de twaalf apostelen, naar de hogepriester. Hij vraagt: ‘Wat krijg ik als ik Jezus aan u overlever?’ De hogepriester geeft hem dertig zilverstukken. Vanaf dat ogenblik zoekt de hogepriester een geschikt moment om Jezus te arresteren.

Jezus ging met de leerlingen naar een plek die Getsemane heette. Hij zei tegen de leerlingen ik ga daar verderop bidden. Blijf hier wachten tot ik terugkom en blijf wakker. Ik houd het niet meer uit van verdriet. Vannacht zullen jullie mij allemaal in de steek laten. Want God zeght in de heilige boeken: “Ik zal de herder doden en de schapen van de kudde zullen alle kanten oprennen.”

En Jezus zei: “Kom we moeten gaan, de man die mij gaat uitleveren is dichtbij. Terwijl Jezus dat zei kwam Judas er aan. Hij had een grote groep mannen bij zich met zwaarden en stokken.

Toen het ochtend geworden was, namen alle priesters en leiders van het volk een besluit. Ze besloten dat jezus gedood moest worden. Ze lieten hem vast binden namen hem mee en brachten hem bij Pilates. De Romeinse bestuurder.Toen zei Pilates: “Maar hij heeft toch niets verkeerds gedaan?” Maar de mensen begonnen nog harder te roepen hij moet aan het kruis. Pilates merkte dat de dingen die hij zei niet hielpen. Het volk leek juist in opstand te komen. Daarom pakt hij wat water en waste zijn handen. Toen zei hij: “Ik ben onschuldig aan de dood van deze man, jullie zijn verantwoordelijk!”

Toen brachten de soldaten Jezus weg om hem aan het kruis te hangen. Ze kwamen bij de plaats die Golgota heet, die naam betekend schedelplaats. Toen hingen de soldaten Jezus aan het kruis. Daarna verdeelden ze zijn kleren door er om te loten. Boven Jezus hoofd hingen ze een bordje waarop stond: “Dit is Jezus, de koning van de Joden.”

 

 

 

 

(door: tienergroep “Connect” ngk · nijmegen, 25-3-2018)