Startweekend 12-13 september (I)

In het weekend van 12 en 13 september is ons startweekend, Aan de hand van ons nieuwe jaarthema “ontmoet mij” gaan we samen beleven en aan de slag gaan met de vraag wat dat voor ons betekent. In onze relatie met God, in hoe we gemeenschap zijn en hoe we omgaan met onze omgeving. Verdiepend, verbinden en delend. 

Filmavond

We beginnen het startweekend met een filmavond op zaterdagavond vanaf 20.30 uur. Je kunt die avond met je groepje kiezen uit twee heel verschillende films die allebei het jaarthema, Ontmoet mij, vanuit een ander perspectief inhoud geven. Er zijn heel wat plekken bij gemeenteleden thuis waar je naartoe kunt komen om (corona-proof) film te kijen. Geef even door als je wilt komen, dan laten we weten waar je naar toe kunt.

 Goodbye Lenin
De eerste film is Goodbye Lenin. De film speelt in de tijd van de val van de Berlijnse Muur. De moeder van Alex Kerner is een groot aanhanger van het Oost Duitse socialistische systeem. Tijdens de viering van de veertigste verjaardag van de DDR krijgt ze een hartaanval en raakt in een coma. Na acht maanden ontwaakt ze en heeft zo de val van de Muur niet meegekregen. Omdat ze nog zwak is en zich absoluut niet mag opwinden, besluit Alex zijn moeder naar huis te halen en met zijn vrienden te doen alsof de Muur niet gevallen is. De film laat zien hoe je je verhoudt tot een nieuwe werkelijkheid en hoe je daar samen een weg in vindt.

I Daniel Blake 

De tweede film is I Daniel Blake. De 59-jarige Daniel Blake verdient als timmerman zijn brood. Tot hij een hartaanval krijgt en voor het eerst van zijn leven een beroep op de staat moet doen. Hij probeert zich een weg te banen door het onpersoonlijke en bureaucratische uitkeringssysteem. Een film over sociale gerechtigheid en hoe je elkaar vasthoudt.