Studentendienst 1 november – thema: zoon of slaaf?

In de bijeenkomst van 1 november willen we speciaal aandacht geven aan studenten in onze gemeente en in onze stad.

 zoon of slaaf?studentendienst_2015

Zonen hadden een bijzondere positie en verantwoordelijkheid in de wereld van het Nieuwe Testament. In de brief aan de Galaten gebruikt Paulus een bekend beeld uit die tijd om de positie van christenen te beschrijven: zoon en erfgenaam, of leef je als slaaf?

Een speciaal welkom aan alle studenten in Nijmegen!

11.30 uur Steenbokstraat 86, Nijmegen