Week van het gebed

Week van Gebed 2013: ‘Wandelen met God’

Van 20-26 januari 2013 vindt opnieuw de Week van Gebed plaats.
Het thema is ‘Wandelen met God’.

Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Micha 6:8 waarin de oproep klinkt om Gods weg van trouw, nederigheid en gerechtigheid te gaan.
Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema bij elkaar om te bidden voor ons land en voor de nood in de wereld.
Ook in Nijmegen zijn er gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom!

De gebedsbijeenkomsten in Nijmegen vinden plaats in koffiehuis De Verwondering Eilbrachtstraat 8 te Nijmegen.
Zondagavond 20 januari t/m donderdagavond 24 januari beginnen de gebedsbijeenkomsten om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er koffie / thee. De bijeenkomsten duren ongeveer een uur.
Zaterdagochtend 26 januari begint de gebedsbijeenkomst om 08.30 uur en duurt tot 10.00 uur.
Verschillende kerken en organisaties uit Nijmegen geven een invulling aan deze gebedsbijeenkomsten.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.weekvangebed.nl of telefonisch contact opnemen met Bernard Kraaijenbrink, tel. 024 – 6416059