Kerkenraad & predikant

De NGK Nijmegen heeft een kleine kerkenraad bestaande uit 5 ambtsdragers, en een predikant. De primaire taak van ieder kerkenraadslid is om geestelijk leiding te geven aan de gemeente. De kerkenraad wordt daarbij ondersteunt door een scriba en een notuliste. Daarnaast heeft iedere ambtsdrager nog een specifiek werkterrein, dat zijn: voorzitter, missionair, pastoraat, jeugd en facilitair. Het uiteindelijke werk wordt gedaan in diverse taakgroepen waar de betreffende ambtsdrager ook deel van uit maakt. Wil je contact met de kerkenraad stuur dan een mail.

Onze predikante is sinds vier jaar Gerry Bos. Haar taak is leiding geven aan de gemeente en voorgaan in de kerkdiensten. Daarnaast geeft zij ondersteuning in persoonlijke situaties en op momenten dat gemeenteleden daarom vragen. Wilt u contact met haar stuur dan een mail.