Introductiebijeenkomsten

Van harte welkom bij onze introductiecursus

Als je nog niet lang onze gemeente bezoekt, nodigen we je van harte uit om mee te doen met de introductiecursus. Tijdens de introductiecursus gaan we met elkaar in gesprek over verdiepen, verbinden en delen. Zo willen we God centraal stellen in onze gemeenschap en hem verhogen.

Elk (half)jaar van organiseren we drie avonden, natuurlijk met gezelligheid én inhoud zoals je van ons gewend bent. De avonden worden aangekondigd in de agenda en bij het nieuws. En natuurlijk in ons maandblad de Kapelpost.

Wil je meedoen? Leuk! Stuur ons een berichtje met ons op om je aan te melden. Hieronder lees je alvast meer over onze kernwaarden: verdiepen, verbinden en delen.
We verdiepen ons in Godverdiepen

We geloven dat God ons wil laten groeien in ons geloof. Dan gaan we steeds meer lijken op Jezus Christus. Om te groeien zijn wortels nodig. Wortels moeten steeds dieper de grond in om de boom te laten groeien.  Zo willen wij ook ons geloof verdiepen. Door de Bijbel te
bestuderen, maar ook door met elkaar te praten over wat dat geloof betekent in ons gewone leven. Daarnaast willen we ons ook verdiepen in de onderlinge liefde om zo het geloof handen en voeten te geven.

Verdiepen doen we op zondag in de bijeenkomsten. Ook tijdens de kringbijeenkomsten komt het verdiepen aan bod. Voor de verdieping van het geloof is het vooral belangrijk dat we met elkaar praten over hoe we geloven. Zo kunnen we met elkaar optrekken en God aan het werk te zien in elkaars leven. Dat kan ook heel goed in spontane ontmoetingen.

We weten ons verbonden met elkaarverbinden

In onze gemeente hebben we een pastoraal team. Maar omzien naar de ander is één van de taken die God aan elk van ons in de gemeenschap geeft. Ieders bijdrage is daarbij nodig en maakt ons samen tot dat levende lichaam van Christus. We zijn samen dat lichaam, we worden met Jezus’ tussenkomst tot broers en zussen.

We delen van wat ons is gegevendelen

Delen betekent ook kwetsbaar willen zijn. Dat wat heel kostbaar voor je is, delen met anderen: je geloof, je twijfel, je vragen, je vreugde in God. Hoe kun je zo’n gemeente zijn dat mensen dat durven met elkaar? Hoe kun je elkaars grenzen respecteren? Of juist vertrouwelijkheid opbouwen waarin je kunt delen?