Kinderprogramma

Kinderen zijn onderdeel van de gemeente en dat willen we laten merken in de activiteiten die we voor kinderen organiseren. We willen kinderen laten zien dat ze erbij horen en dat God van ze houdt!

Voor kinderen tot en met vier jaar is er een crèche

Als je met jonge kinderen naar de bijeenkomst op zondagochtend komt, mag je je kind vóór de bijeenkomst in de crèche brengen. Je mag hem of haar natuurlijk ook meenemen naar de grote zaal en later naar de oppas brengen. De crèche wordt geleid door twee personen. Zij stellen je kind op zijn gemak, zodat het lekker kan spelen. We proberen de kinderen, hoe klein ze ook zijn, al vertrouwd te maken met verhalen uit de bijbel.

Basisschoolkinderen kunnen naar de kinderverteldienst

De kinderen vanaf 4 jaar kunnen tijdens de bijeenkomst naar het kinderprogramma. In de bijeenkomst zingen we een kinderlied. Daarna vertelt de leiding van het kinderprogramma wat het thema  van de zondag is. Daarna gaan de kinderen met leiding naar hun eigen programma. Ze komen voor het einde van de bijeenkomst terug in de grote zaal.

We werken in drie groepen. De “onderbouw” zijn de kinderen die in groep 1 en 2 van de basisschool zitten. De “middenbouw” zijn de kinderen uit groep 3, 4 en 5. De “bovenbouw” zijn de kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool.

Iedere groepbehandelt een eigen thema. De thema’s passen bij de leeftijd van het kind en wat kinderen van die leeftijd interessant vinden. We vinden het belangrijk dat een kind de ruimte krijgt om op zijn eigen niveau over God te leren.

In de verteldienst bidden, zingen, vertellen, knutselen, spelen we met elkaar. Alle kinderen zijn van harte welkom!