Geschiedenis

De Nederlands Gereformeerde Kerk Nijmegen ontstond in 1975 vanuit de gereformeerd vrijgemaakte kerk in Nijmegen.

Tussen 1975 en 2003 waren we erg klein

We waren toen een erg kleine gemeente onder predikant Jan Keuning. Toen hij bij ons wegging, waren we te klein om een eigen predikant te betalen. Tussen 1988 en 1993 heeft predikant De Vries ons geholpen. Hij hielp ons om Jezus centraal te houden en ons geloof sterker te maken. Tussen 1994 en 2001 was Joop van ’t Hof onze predikant. In 2001 vertrok hij naar Barneveld.

Tussen 2006 en 2019 groeide onze gemeente heel snel

Na een periode van bezinning kozen we ervoor om voorlopig geen nieuwe predikant te zoeken. We waren nog steeds heel klein, ongeveer 30 actieve leden, maar we hadden genoeg talenten in ons midden. Berno Koning is regelmatig voorgegaan in de diensten en deed pastoraal werk. We richtten ons op Jezus en besloten samen hoe we ons geloof in Hem vorm wilden geven in ons dagelijks leven.

Doordat zoveel leden actief betrokken waren sloten steeds meer mensen zich bij ons aan. In 2008 waren we gegroeid naar een gemeente van meer dan 130 mensen! Daarom vroegen we dominee Job Smit, werkzaam als geestelijk verzorger, om ons te helpen bij het pastoraat en om af en toe te preken. Na verdere groei gingen we op zoek naar een dominee die voor vier dagen onze gemeente kon ondersteunen. We waren blij dat we die gevonden hebben in Koos Jonker, die van 2010 tot 2018 onze predikant was. Na zijn vertrek is in 2020 is Gerry Bos begonnen als onze dominee. We hebben nu ongeveer 350 leden. Wat de toekomst voor ons in petto heeft, weten we niet.

Vanaf september 2014 tot 2017 is kerkplanter Richard Roest missionair werkzaam geweest voor Hart van Noord.  Ook in onze eigen gemeente zien we mooie dingen gebeuren: alphacursussen, een enthousiaste tienergroep, themaweekenden, veel nieuwe studenten, getalenteerde muzikanten.

Onze plek: de Maranathakerk

Nadat 10 jaar van mooie bijeenkomsten in de kapel van Sancta Maria, verhuisden we in oktober 2015 de Maranathakerk. We maken samen met de PGN Nijmegen nu gebruik van dit pand. Dit leidde een nieuwe fase in, waarin we ons met elkaar bezonnen op de vorm waarin we met elkaar gemeente willen zijn. Dit proces gaat tot nog toe door en we zijn benieuwd naar waar we over een jaar zullen zijn. We vertrouwen erop dat God met ons meegaat, waar en hoe we ook met elkaar verder gaan.