Financieel bijdragen

  Naam *

  Email *

  VVB 2024 - Welk bedrag zeg jij (zegt jouw gezin) toe als Vaste Vrijwillige Bijdrage voor 2024? Onderaan de webpagina vind je een tabel om je te helpen welk bedrag je zou kunnen geven.*

  Ik ben van plan dit bedrag over te maken in termijn(en) *


  Iedereen die lid is van onze kerk, krijgt de vraag om een financiële bijdrage te leveren. Die bijdrage wordt gebruikt om alle activiteiten van de kerk te betalen. Het is fijn als je maandelijks geeft. Je kunt je bijdrage overmaken naar IBAN NL25RABO0119406217 ten name van NGK Nijmegen en onder vermelding van VVB 2024.

  STAP 1  Bepaal het maandbedrag dat je kunt en wilt geven

  Met behulp van de onderstaande tabel  kun je bepalen welk bedrag passend is voor jouw netto inkomen per maand.

  Netto inkomen per maand Richt bedrag % van netto inkomen
       
    €             500,00 € 10 2
   €           1.000,00 € 22 2,2
   €           1.500,00 € 38 2,5
   €           2.000,00 € 60 3
   €           2.500,00 € 88 3,5
   €           3.000,00 € 120 4
   €           3.500,00 € 158 4,5
   €           4.000,00 € 220 5,5
   €           4.500,00 € 270 6

   

  STAP 2  Geef jouw ‘toezegging’ door

  We vinden het fijn om zo vroeg mogelijk in het jaar een goed beeld te hebben van onze financiële positie. Daarom willen we je vragen om ons nu alvast door te geven welke financiële bijdrage jij wilt toezeggen. Zou je dat via dit webformulier willen doen?

   STAP 3  Regel jouw periodieke overschrijving

  Zodra je hebt bepaald wat de hoogte van jouw VVB 2024 zal zijn, kun je de periodieke overschrijving regelen met je bank. Neem even de tijd om dit te doen en gebruik daarvoor de volgende bankgegevens:

  Je kunt je bijdrage overmaken naar IBAN NL25RABO0119406217 ten name van NGK Nijmegen en onder vermelding van VVB 2024. Op het moment dat je dit leest zijn de eerste 2 maanden van het jaar al verstreken. Wil je er rekening mee houden dat je die twee maandbedragen óók overmaakt?

   Wist je trouwens dat je jouw bijdragen aan de ngk ∙ nijmegen bij je belastingopgave als gift mag aftrekken? De ngk ∙ nijmegen wordt door de Belastingdienst gezien als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

  STAP 4  Overweeg een periodieke gift voor minimaal 5 jaar voor extra belastingvoordeel

  Het is mogelijk een periodieke gift voor minimaal 5 jaar aan een ANBI schriftelijk vast te leggen. In een onderhandse akte wordt een periodieke gift voor ten minste 5 jaar vastgelegd. Deze giften zijn volledig aftrekbaar (zonder drempel en maximum). De fiscus stelt wel een aantal eisen aan de inhoud van een onderhandse akte en heeft daarom een standaardformulier opgesteld. Voor meer informatie over de periodieke gift verwijzen we je naar de website van de Belastingdienst.

  <<DOWNLOAD >>  DE OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT

  Instructie:

  • Het formulier vul je gezamenlijk (schenker = jij en ontvanger = ngk  nijmegen) in.
  • De termijn van minimaal 5 jaar is een harde eis van de fiscus, voortijdig stopzetten is niet mogelijk.
  • Het getekende exemplaar hoeft niet verzonden te worden aan de belastingdienst.
  • Met het oog op eventuele aangifte-controle is het belangrijk de overeenkomst zorgvuldig te bewaren.
  • Het is raadzaam in een aanvullende bijlage vast te leggen dat de gift vervalt bij een dalend inkomen van de gever, bijvoorbeeld als gevolg van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Dan wordt namelijk alsnog aan bovenstaande voorwaarden voldaan. Voor zo’n tekst is in het formulier zelf geen ruimte, maar je kunt dat zelf toevoegen.
  • Vraag 4 op het formulier dient als volgt te worden ingevuld:
   • 4a. Nederlands Gereformeerde Kerk Nijmegen
   • 4b. transactienummer: door de NGK aangemaakt nummer t.b.v. de administratie
   • 4c. RSIN/fiscaal nummer: 82.17.89.788
  • Vraag 7 kan worden ingevuld door de penningmeester (je kunt hiervoor een afspraak maken via penningmeester@ngknijmegen.nl).